Nắng Công Trường - Số 01

13/08/2018

Công ty CBM kính gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên và khách hàng ấn phẩm này như một lời tri ân chân thành nhất, cũng như là một quyển nhật kí về hành trình tuyệt vời của chúng ta.

Đường dẫn đến tạp chí: https://goo.gl/fH118R

Tin cùng danh mục